Design by Hostgator Coupon

Zalecenia po ekstrakcji zęba

 

 1. Tampon usunąć z jamy ustnej po 30 minutach.
 2. Pierwszy płynny lub papkowany pokarm, letni lub chłodny przyjąć najwcześniej po 2 godzinach. Wyznacznikiem jest odczucie stopnia znieczulenia, najlepiej dla bezpieczeństwa pacjenta jeść po "puszczeniu" znieczulenia.
 3. Zewnętrznie stosować zimne okłady po stronie operowanej (nigdy nie gorące ani ciepłe, bo można spowodować krwawienie)
 4. Nie palić papierosów - minimum przez dwie godziny, ale dla procesu gojenia palenie nie służy wcale.
 5. W pierwszym dniu nie płukać jamy ustnej, nie wkładać języka ani żadnych przedmiotów w okolicę operowaną.
 6. Do higieny jamy ustnej używać past do zębów z chlorheksydyną, płynów z chlorheksydyną (np. KIN).
 7. Przestrzegać rygoru godzinowego w stosowaniu zaleconych leków, kropli, środków miejscowych.
 8. W razie niepokoju proszę dzwonić na numer rejestracji.

 

Zalecenia dla pacjentów otrzymujących protezy ruchome

 1. Proteza zębowa jest ciałem obcym, toteż w początkowym okresie używania może wywołać objawy nietolerancji polegające między innymi na zwiększonym wydzielaniu śliny, upośledzeniu smaku, powstaniu odruchów wymiotnych, zaburzeniach w odbiorze bodźców termicznych, odczuciu braku miejsca na języku itp. Dolegliwości te stopniowo ustępują w procesie przystosowania, to jest tak zwanej adaptacji do protez.
 2. Proteza zębowa jest aparatem, którym pacjent powinien nauczyć się posługiwać. Trudności w żuciu i odgryzaniu pokarmów należy pokonywać ograniczając się początkowo do kęsów małych i pokarmów miękkich. W celu zapobiegania wyważaniu protez żucie powinno być obustronne. "Trening mówienia" należy rozpocząć od głośnego, wolnego i wyraźnego wysławiania się, a także głośnego czytania tekstu.
 3. Protezy wykonuje się z materiału sztywnego, dlatego też nie jest możliwe wyeliminowanie wszystkich ujemnych skutków ich oddziaływania na tkanki podłoża. W związku z tym w początkowym okresie mogą pojawić się dolegliwości bólowe, które wymagają przeprowadzenia przez lekarza odpowiednich korekt. Na pierwszą wizytę kontrolną pacjent winien się zgłosić po 24 - 48 godzinach użytkowania protez. Jeżeli ze względu na silny ból proteza nie mogła być użytkowana przez ten cały okres, należy ją koniecznie założyć na kilka godzin przed wizytą, aby lekarz mógł zlokalizować przyczynę dolegliwości.
 4. Proces adaptacji do nowej protezy trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Bardzo wiele zależy od samego pacjenta, jego nastawienia, woli przezwyciężenia trudności, cierpliwości i przestrzegania wskazówek lekarza.Aby skrócić okres adaptacji należy w pierwszym okresie użytkować protezy bez przerwy nocnej, obustronnie żuć pokarmy, ssać cukierki, głośno czytać itp., co umożliwia wytwarzanie się automatycznych odruchów tolerancji ciała obcego.
 5. Bardzo ważna jest higiena jamy ustnej i pielęgnacja protez. Protezy ruchome stwarzają dogodne warunki do gromadzenia resztek pokarmowych ulegających procesowi fermentacji i gnicia, co między innymi powoduje rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych. W związku z tym protezy należy czyścić po każdym posiłku strumieniem ciepłej wody z użyciem specjalnej szczotki i pasty do zębów. Nie należy stosować dużego ucisku, gdyż proteza wykonana z tworzywa sztucznego może zostać uszkodzona. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, protezę można wyjmować na okres nocnego spoczynku z ust i po jej umyciu przechowywać w suchym, szczelnym pojemniku. Jako dodatkowego środka higieny można używać specjalnych preparatów np. Corega Tabs)
 6. Ponieważ nie wszystkie procesy patologiczne sygnalizowane są bólem, istnieje konieczność okresowych wizyt kontrolnych. Pacjent powinien się zgłaszać do kontroli co pół roku w celu przeprowadzenia badań profilaktycznych, korekty protez czy innego leczenia.
 7. W przypadku uszkodzenia protezy (złamanie, wypadnięcie zęba) nie należy jej użytkować we własnym zakresie, lecz osobiście zgłosić się do lekarza w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia i naprawy.
 8. Protezy nie używane przez dłuższy okres nie nadają się do dalszego użytkowania.
 9. W innych sprawach związanych z użytkowaniem protez, a nie ujętych w tej informacji należy zwrócić się do lekarza protetyka.

 

hostgator
Saturday the 24th. NZOZ Centrum Stomatologii i Protetyki Sigma S.C..